ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

PHƯỜNG TRUNG TỰ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ TƯ (KHÓA XIII)
Ngày đăng 21/04/2022 | 11:23  | Lượt xem: 52

Ngày 20 /4/2022 Đảng ủy phường Trung Tự tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (Khóa XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Lê Quốc Việt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Hà Phú Bình – Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND phường; các đồng chí UVTV, Đảng ủy viên, phó Chủ tịch UBND phường, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; Báo cáo viên của hội nghị là đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thông tin Đối ngoại Ban Tuyên giáo Trung ương, phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Hội nghị quán triệt các nội dung về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tiêu cực; bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những điểm mới của Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm trên cơ sở Quy định 27.

Hội nghị cũng được nghe tình hình diễn biến, nguyên nhân và hậu quả cuộc chiến giữa Nga và Ucraina và những ảnh hưởng đối với nước ta.

Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhân thức về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

                                                                                                                        KHẮC ĐẮC