HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Quận Đống Đa: Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định
Ngày đăng 13/04/2021 | 14:40  | Lượt xem: 202

Chỉ còn ít ngày nữa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra. Đến nay, theo ghi nhận, công tác chuẩn bị tại quận Đống Đa đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ, đúng quy trình và thời gian theo quy định của pháp luật. Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Anh Cường - Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận Đống Đa xung quanh vấn đề này.

Xin ông cho biết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay được quận Đống Đa thực hiện như thế nào?

 - Ngày 23/5/2021 tới đây, trên toàn quốc sẽ tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường

Triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 29/10/2020, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã xây dựng Chỉ thị số 02-CT/TU nhằm chỉ đạo cuộc bầu cử dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các cấp ủy đảng các cấp bảo đảm công tác bầu cử được chuẩn bị thận trọng, chu đáo nhất, hoàn thành tốt nhất phục vụ cuộc bầu cử với mục tiêu đúng luật, bảo đảm tính dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm an ninh, an toàn, đúng tiến độ; tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, chất lượng, trang trọng, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, có năng lực, đủ tiêu chuẩn để ứng cử. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; bảo đảm các điều kiện để mỗi công dân thực hiện đúng, đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. 

Cho đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của quận Đống Đa đã được triển khai theo đúng quy định của Luật bầu cử và tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBBC TP. Quận đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử và 3 tiểu ban phục vụ bầu cử (Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; Tiểu ban đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo) và 1 tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử Quận, chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các phường triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đúng Luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. UBBC Quận đã chỉ đạo công tác hiệp thương, tập huấn nội dung bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử từ quận đến cơ sở phường, tổ dân phố, Ban bầu cử, Tổ bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vậy quận Đống Đa đã triển khai công tác tuyên truyền như thế nào và hoạt động tuyên truyền nào được đánh giá là hiệu quả nhất, thưa ông?

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bầu cử đó là công tác tuyên truyền. Xác định tầm quan trọng đó, quận Đống Đa đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đã triển khai và làm tốt công tác tuyên truyền nhằm vận động Nhân dân tham gia thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của người công dân. Quận đã triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, giao Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền 3 đợt theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú bước đầu đã tạo không khí phấn khởi, động viên các tổ chức và Nhân dân tham gia chuẩn bị bầu cử. Quận đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đến 21 phường trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh và trên cổng thông tin điện tử, Bản tin nội bộ, các trang Fanpage, các phương tiện thông tin đại chúng. 

Quận đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn gắn với chào mừng 60 năm ngày thành lập quận Đống Đa (31/5/1961-31/5/2021). Ngoài ra, để triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử, các hội nghị tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ đã được quận tổ chức kết nối trực tuyến tại điểm cầu quận với 21 phường trên địa bàn. Theo đó, quận Đống Đa sẽ bầu 35 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 tại 7 đơn vị bầu cử. Đối với việc giới thiệu người ứng cử HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, quận Đống Đa đã hoàn thành công tác giới thiệu 2 người ứng cử, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu. 

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tại quận Đống Đa

Thời gian tới, quận sẽ tập trung tuyên truyền giai đoạn 2 đến ngày bầu cử 23/5, làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo chặt chẽ các bước, chú trọng chất lượng đại biểu. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thông qua nhiều kênh nhằm phát huy được quyền và trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn người đại biểu ưu tú của Nhân dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Qua quá trình thực hiện đến nay, chúng tôi cho rằng trong các hoạt động, hình thức tuyên truyền thì hoạt động truyền thông ở cơ sở, địa bàn dân cư đến từng cử tri và Nhân dân ở các tổ dân phố, cơ quan đơn vị (thông qua hội họp, mạn đàm, các tài liệu, ấn phẩm, tờ gấp...) là hiệu quả nhất.

Việc giới thiệu người ứng cử rất quan trọng, vậy quận Đống Đa đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này như thế nào, thưa ông?

- Việc giới thiệu người ứng cử như thế nào để bảo đảm định hướng công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được Ban Thường vụ Quận ủy đặc biệt coi trọng, tập trung chỉ đạo bằng các bản cụ thể hóa sự lãnh đạo của T.Ư, TP. Công tác nhân sự giới thiệu người ứng cử thông qua các bước hiệp thương do Ủy ban MTTQ quận và cơ sở tổ chức theo đúng kế hoạch của Quận ủy, Ban chỉ đạo Bầu cử quận đề ra. Việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm cơ cấu, số lượng, thành phần, tiêu chuẩn… trên cơ sở thống nhất từ Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Nhân sự ứng cử được các cơ quan, tổ chức giới thiệu được tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, trong hồ sơ lý lịch, khám sức khỏe và kê khai tài sản theo đúng quy định.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử (23/5) không còn nhiều, xin ông cho biết Ủy ban bầu cử quận sẽ tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ gì, để cuộc bầu cử thực sự thành công về mọi mặt? 

 - Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân, bầu đúng, đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn quận là hết sức quan trọng. Vì vậy, Ủy ban bầu cử quận tiếp tục chỉ đạo các đẩy mạnh công tác tuyên truyền giai đoạn 2; chỉ đạo tổ chức việc lập, niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử theo đúng kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, tập trung chỉ đạo, kiểm tra các bước tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét đối với người ứng cử, chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử quận và các phường, các tiểu ban của Ủy ban bầu cử quận bám sát chỉ đạo của TP và kết luận tại các hội nghị Ủy ban bầu cử quận để chủ động thực hiện các công việc được phân công. Chỉ đạo, tạo điều kiện về bảo đảm cơ sở vật chất, bảo đảm ANTT, tập huấn công tác trang trí khu vực bầu cử, tập huấn nghiệp vụ Tổ bầu cử. Đồng thời, yêu cầu các quan đơn vị liên quan phối hợp tốt bảo đảm về các điều kiện đời sống dân sinh như: Điện, nước, vệ sinh môi trường, ANTT… Chỉ đạo công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các đối tượng cơ hội chính trị, chống phá cuộc bầu cử…

Nguồn: Cổng thồng tin điện tử quận Đống Đa