THÔNG TIN QUY HOẠCH THÔNG TIN QUY HOẠCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI VÀ LẤY Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI KHU TẬP THỂ TRUNG TỰ VÀ PHỤ CẬN, TỶ LỆ 1/500
Ngày đăng 15/01/2024 | 11:14  | Lượt xem: 337

Chi tiết tại đây:

/documents/42805/43073/Tb+36.pdf/2bc614b4-eb8b-4545-a9d7-cc9ae778921c

Đang online: 27
Tổng số truy cập: 207527