TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG

Phường Trung Tự tổ chức Tổ chức truyền thông, vận động thay đổi hành vi về phát triển thể lực và tầm vóc người Hà Nội
Ngày đăng 27/05/2022 | 16:55  | Lượt xem: 16

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về Phát triển thể lực tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030; Kế hoạch số 157/KH-SYT ngày 10/01/2022 của Sở Y tế Hà Nội về thực hiện các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội năm 2022; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND quận Đống Đa về việc Triển khai các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội năm 2022.

Ngày 27/5/2022, UBND phường Trung Tự phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận Đống Đa x Tổ chức truyền thông, vận động thay đổi hành vi về phát triển thể lực và tầm vóc người Hà Nội. 

Buổi truyền thông tập trung vào các nội dung: Truyền thông, tuyên truyền chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai nhằm giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân, chương trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em dưới 05 tuổi nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ béo phì; Nâng cao kiến thức, hiểu biết và tăng cường thực hiện dinh dưỡng hợp lý cho các bà mẹ và nữ thanh niên chuẩn bị làm mẹ; Phổ cập thông tin, kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng, phát triển thể chất, tầm vóc cho nhi đồng, thiếu niên và thanh niên tại nhà;  Tuyên truyền, phát triển phong trào thể dục buổi sáng tại cộng đồng và các cơ quan, đoàn thể; Triển khai ứng dụng một số hoạt động truyền thông, dịch vụ chăm sóc SKSS nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và cung cấp kiến thức về SKSS tiền hôn nhân, các kiến thức về hôn nhân gia đình giúp các em tự tin, vững vàng trước ngưỡng của hôn nhân.