TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Đống Đa triển khai Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/04/2021 | 10:23  | Lượt xem: 109

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 19/04/2021 của UBND Quận Đống Đa về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội, ngày 20/4, Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Trường Thọ- Bí thư Quận ủy Đống Đa; đồng chí Lê Tuấn Định- Chủ tịch UBND Quận Đống Đa.

Lãnh đạo quận chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trịnh Hữu Tuấn- Phó Chủ tịch TT UBND Quận giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Điểm nổi bật của Nghị định chính là việc quy định biên chế công chức phường thuộc biên chế công chức UBND quận, thị xã và do UBND quận, thị xã quản lý, sử dụng. Cơ cấu tổ chức của UBND phường sẽ gồm Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng công an phường, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường và các công chức văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội. UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Nghị định cũng quy định trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, các công chức khác của phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính.…

Đồng chí Trịnh Hữu Tuấn- Phó Chủ tịch TT UBND Quận giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phường đã đặt một số câu hỏi trao đổi về những vướng mắc, những điểm cần làm rõ của Nghị định. Đại diện lãnh đạo quận, phòng Tư pháp đã giải đáp những vướng mắc của các phường.

Đồng chí Đinh Trường Thọ- Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Trường Thọ- Bí thư Quận ủy Đống Đa nhấn mạnh, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến thời điểm 01/7- thời điểm thực hiện Chính quyền đô thị theo yêu cầu của Chính phủ. Có rất nhiều các công việc phải thực hiện, do vậy, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau : Rà soát lại toàn bộ đội ngũ cán bộ phường, cán bộ công chức các phường chuyển đổi thành cán bộ công chức, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Sắp xếp bố trí đối với các chức danh không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm. Sở Tài chính, các cơ quan về tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với việc thực hiện quy định về công tác tài chính, ngân sách…Việc triển khai chuyển đổi tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức của phường. Do vậy, lãnh đạo phường cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ công chức của phường để cán bộ công chức yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Đồng chí Lê Tuấn Định- Chủ tịch UBND Quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy, đồng chí Chủ tịch UBND Quận Lê Tuấn Định khẳng định, những điểm mới trong việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị sẽ giải phóng các nguồn lực, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các phường trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất, đáp ứng sự hài lòng của người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quận nói riêng, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô nói chung. Ngay sau ngày hôm nay, UBND Quận sẽ tập trung triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị của quận đến 21 phường. Đồng chí yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 21 phường nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư, đồng thời tập trung tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch 100/KH- UBND của Thành phố Hà Nội, Kế hoạch 152/KH-UBND của UBND Quận đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các phường. Phòng Nội vụ quận chủ động đôn đốc UBND 21 phường và các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện; Tham mưu quận rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phường, tổ chức xây dựng quy chế làm việc, ban hành các quyết định về bổ nhiệm cán bộ theo quy định. Phòng Tài chính kế hoạch chủ động hướng dẫn UBND phường thực hiện các quy định về tài chính, ngân sách khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Các phòng, ban, đơn vị UBND 21 phường tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiến độ, chất lượng…

Quang cảnh Hội nghị

Nguồn: Cổng thông tin điện tử quận Đống Đa