TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Quận Đống Đa: Tổ chức 7 đoàn giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri
Ngày đăng 14/04/2021 | 09:12  | Lượt xem: 158

Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra trang trọng, đúng quy định, mới đây, 7 đoàn giám sát của Ủy MTTQ Việt Nam quận Đống Đa và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri đối tại UBND 21 phường thuộc các đơn vị bầu cử trên địa bàn quận.

Theo đó, 7 Đoàn đã tiến hành giám sát các nội dung: Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử của quận ở cơ sở; giám sát về cách tính tuổi, xác định tư cách cử tri và ghi tên cử tri vào danh sách; giám sát việc niêm yết, nơi niêm yết danh sách cử tri. 

 Đoàn giám sát của Ủy MTTQ Việt Nam quận Đống Đa kiểm tra việc lập, niêm yết danh sách cử tri tại phường Phương Liên.

Ngoài nội dung giám sát trên, các Đoàn cũng trao đổi mở rộng thêm việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, chủ động phát hiện kịp thời, đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và quận để giải quyết, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử; tìm hiểu thêm việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; công tác tổ chức tuyên truyền bầu cử...

Qua giám sát cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các phường nghiêm túc triển khai, thực hiện theo đúng trình tự thời gian và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử. Các phường tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường và tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, các khu vực bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn. Đồng thời, đã tiến hành treo cờ, pano tuyên truyền tại cổng Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND các phường. Bên cạnh đó, các phường đã chủ động lên phương án niêm yết danh sách cử tri tại các bảng thông tin khu dân cư, chuẩn bị hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Các Đoàn giám sát cũng đề nghị các phường tiếp tục tập trung cao độ cho công tác bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, thực hiện tốt các bước theo quy trình bầu cử; thường xuyên nắm tình hình, rà soát và lập danh sách cử tri đảm bảo không bị sai sót. Tăng cường công tác giám sát để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh đúng quy định. 

 Đoàn giám sát của Ủy MTTQ Việt Nam quận Đống Đa kiểm tra việc lập, niêm yết danh sách cử tri tại phường Trung Tự.

Đối với việc lập và niêm yết danh sách cử tri, cần hết sức lưu ý nhóm tạm trú tại địa phương, nhóm có hộ khẩu thường trú nhưng không sinh sống trên địa bàn; nếu có đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử phải kịp thời phối hợp xử lý. Đồng thời, cần quan tâm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/quan-dong-da-to-chuc-7-doan-giam-sat-viec-lap-niem-yet-danh-sach-cu-tri-415824.html