TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG TRUNG TỰ HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG "TỰ HÀO MỘT DẢI NON SÔNG"
Ngày đăng 19/02/2024 | 10:20  | Lượt xem: 52

????Hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quận đoàn Đống Đa, đoàn TNCS HCM phường Trung Tự tổ chức hưởng ứng đến các hội đoàn thể, các chi đoàn trực thuộc trên địa bàn phường; truyền thông về cuộc vận động; tặng 4 bản đồ Việt Nam đến 4 chi đoàn trường học, treo bản đồ tại Văn phòng Đoàn TN.

????Cuộc vận động nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng.