TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày đăng 09/06/2022 | 16:24  | Lượt xem: 55

Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội hướng dẫn cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội hướng dẫn cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

https://zarticle-mcloud-bf-s2.zadn.vn/w2Q-pM9GRu0/cafed6e3cc0b2055791a/09d82b0d14c6f898a1d7/480/Cach-thuc-thuc-hien-Chung-thu.mp4?authen=exp=1654926338~acl=/w2Q-pM9GRu0/*~hmac=e9f5d3995c72d29f54c79873b4a0c9a1