TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Phường Trung Tự tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4
Ngày đăng 28/04/2022 | 16:37  | Lượt xem: 40

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng GDQP&AN quận Đống Đa về công tác GDQP&AN năm 2022, ngày 28/04/2022 UBND phường Trung Tự tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Việt - Phó Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Lê Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND phường, cac đồng chí ủy viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Trung Tự, các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành các đoàn thể của phường, các đồng chí là Bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, tổ đội trưởng, tiểu đội trường, dân quân trên địa bàn phường.

Công tác giáo dục quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của Đảng và Nhà nước ta. Với mục đích bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng; quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tổ dân phố, khu dân cư vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh cơ sở, lớp bồi dưỡng mong muốn các đối tượng tham gia nắm chắc các nội dung, đồng thời vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở theo phạm vi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó có những đề xuất về các vấn đề cần giải quyết, góp phần hoàn chỉnh chương trình, nội dung và phương pháp tổ chức Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.