TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐU-UBND-MTTQ phường Trung Tự tổ chức Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và trao tặng chế độ quà các cấp đầu năm 2022
Ngày đăng 28/01/2022 | 16:06  | Lượt xem: 91

Sáng ngày 25/1/2022, ĐU-UBND-MTTQ phường Trung Tự tổ chức Thăm tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng, phối hợp với CTY TNHH ToKuyo trao 30 suất quà Tết tới các hộ khó khăn trên địa bàn Phường, các chế độ quà các cấp đã phát xong tới các đối tượng chính sách. Tổng quà Tết 186 xuất trị giá 160 triệu đồng.