TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG

LÃNH ĐẠO PHƯỜNG TRUNG TỰ CHÚC MỪNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-2
Ngày đăng 27/02/2024 | 16:50  | Lượt xem: 76

Đảng ỦY - UBND - UBMTTQVN phường Trung Tự và các đoàn thể chúc mừng Trạm y tế phường nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2